Muntatges d'exposicions

CMS MULTISERVICIOS ofereix Serveis logístics de muntatges personalitzats de tot tipus d'exposicions, tant fixes com a itinerants, així com el trasllat d'obres d'art i mobiliari d'exposició. Tot això realitzat amb materials degudament homologats i adequats a cada necessitat.


SECTORS

Fundacions, Institucions Oficials i Privades, Patronats Municipals, Organismes Públics, Universitats, Col•legis d'Arquitectes, Comissaris d'Exposicions, Museus, Galeries d'Art, Artistes, Escultors, Restauradors, Dissenyadors i Professionals del Món de la Cultura.


NOSTRA EXPERIÈNCIA

L'adquisició per part del nostre grup de MUNTATGES ESCOLÀ i la incorporació de personal tècnic amb experiència de més de 20 anys en el sector del transport d'art i muntatges d'exposicions en tota Espanya ens avalen. Destaquen entre uns altres els treballs realitzats durant mes de 20 anys en la Fundació “La Caixa” (veure contraportada).


FACILITEM ESTALVI DE COSTOS

Mitjançant la unificació dels protocols de treball i qualitat, des de la coordinació amb els dissenyadors de cada projecte fins al muntatge de la instal•lació passant pel transport tant dels materials com de les obres d'art. Tot això complint criteris amb un alt control de qualitat i comptant amb Responsables d'Equip que coordinen i planifiquen el calendari, la metodologia a emprar, tipus de material i equipament necessari. El control de qualitat es realitza seguint les directrius marcades per cada client.


PROPORCIONEM UNA ÀGIL I FÀCIL COMUNICACIÓ

Un Interlocutor únic responsable davant el client, a través d'un sol número de telèfon 933 933 400 que registra totes les trucades i les desvia a cada responsable anés d'horari d'oficina. El nostre portal web exclusiu per als nostres clients possibilita en temps real la programació de totes les tasques: engegada, notificació d'incidència, sol•licitud de serveis extraordinaris o major dotació d'equips humans, maquinària, documentació per al seguiment de cada intervenció, etc.


SERVEIS CLAUS EN MÀ

Podem incloure els materials necessaris per a la realització dels serveis de Muntatge i Instal•lació, així com els serveis complementaris que l'exposició requereixi, com poden ser: contractació d'hostesses, lloguer d'espai, neteja dels mateixos, catering, etc.


Sistema Integrat de Qualitat, Control i Seguiment

 • Norma ISO 9001:2008 de Qualitat.
 • Norma ISO 14001-2004 Protecció Ambiental.
 • Norma OHSAS 18001-2007 Prevenció de Riscos Laborals.
 • Protecció de Dades.
 • Mètodes de treball.
 • Sistema Informàtic integral denominat OfficePGE, que permet planificació de serveis, control seguiment, auditories etc.
 • Classificació Grup U Subgr 01 Categ D d'empresa a Nivell Nacional – Per a Concursos en Licitacions de l'Administració Pública
 • Certificat REA - Registro d'empreses Acreditades per intervenir en la subcontractació en el sector de la construcció com a contractista o subcontractista.
 • RELI (Registri Electrònic d’Empreses Licitadores) Nombre d'inscripció registral NB1117209
 • Empresa Registrada en Market Place en www.caixaexchange.com
 • Empresa Registrada en Registre de Proveïdors Docuplus.
 • Empresa que respecta el Principi d'Igualtat de Tracte i Oportunitats.
CertificadoCalidad-1


CertificadoAmbiental-1


CertificadoRiesgosLaborales-1

 

Abast dels nostres serveis

 • Muntatge d'Exposicions Permanents o Itinerants, Suport Logístic de sales de conferències, Muntatges de Carpes, Instal·lacions elèctriques, Audiovisuals, Informàtiques així com Neteja i Manteniment de les mateixes.
 • Assistència en inauguracions d'esdeveniments, SERVEIS especialitzats, tasques de connexions elèctriques,(panells publicitaris, rètols, etc.), Tasques de lampisteria, connexions a desguassos i a vàlvules d'entrada.
 • Col·locació i elaboració de maquetes.
 • Serveis Transporti i Muntatge en la península, illes i a l'estranger.
 • Flota de vehicles adaptats a cada necessitat.
 • Gestionem les pòlisses d'assegurances per a el trasllat de les obres d'art.
 • Telèfon 24 Hores 933 933 400

 

Personal de Muntatge i Recursos Logístics

 • Personal qualificat en el departament administratiu i logístic.
 • Vehicles per a transport (camions, furgons i furgonetes).
 • 450 metres d'oficines i magatzems.
 • Formació inicial i continuada del personal.
 • CMS compta amb una Assegurança de Responsabilitat Civil 900.000€

 

L'EXPERIÈNCIA DEL NOSTRE PERSONAL Al SEU SERVEI

Fundacions, Institucions Oficials i Privades, Patronats Municipals, Organismes Públics, Universitats, Col•legis d'Arquitectes, Comissaris d'Exposicions, Museus, Galeries d'Art, Artistes, Escultors i Restauradors. Muntatges, desmuntatges i neteja interior i exterior de carpes per tota la Península i Illes. El nostre personal compta amb més de 20 anys d'experiència en muntatges i transport d'exposicions itinerants en tota Espanya. Muntatge, desmuntatge, instal•lacions elèctriques, neteja, tasques de logística i inauguracions de stands en recintes firals. Muntatge d'exposicions en Forum de Barcelona.


Sol·licita Pressupost sense compromís

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION