Norma  ISO 9001 de Qualitat. Norma ISO 14001 Protecció Ambiental. Norma ISO 45001 Prevenció de Riscos Laborals. Protecció de Dades. Mètodes de treball. Certificat REA – Registre d’Empreses Acreditades per intervenir en la subcontractació al sector de la construcció com a contractista o subcontractista. RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadors).